Walne Zebranie Sprawozdawcze 2011

Redakcja 28 lutego 2011 komentarze (0) zdjęcia (10)

Ochotnicze Straże Pożarne, jak nazwa wskazuje, są ochotniczymi, dobrowolnymi stowarzyszeniami społecznymi. Działają w ramach ustawy o stowarzyszeniach i są zobowiązane do prezentowania sprawozdań z działalności swoim członkom, podmiotom nadrzędnym oraz urzędom skarbowy.

Walne Zebranie Członków w strażach pożarnych to najwyższy organ władzy. Polega na zebraniu wszystkich członków stowarzyszenia i w drodze głosowań podejmuje uchwały. Spośród siebie wyłania zarząd który realizuje zadania statutowe np. prowadzi rozliczenia finansowe, odpowiada za gotowość bojową, ubiega się o środki na finansowanie działalności.

26 lutego 2011 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia OSP Chłapowo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Tegoroczne zebranie cieszyło się wyjątkowo dużą frekwencją. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście, wśród których byli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pucku kpt. inż. Krzysztof Ceynowa, Prezes ZM ZOSP RP we Władysławowie Józef Karcz, Komendant Miejski druh Dariusz Ciskowski, przewodniczący RM Władysławowa Zygmunt Orzeł, wiceprzewodniczący RM Władysławowa Lech Krantz, radni Rady Miasta Władysławowa pan Dariusz Marzejon, Tomasz Hapaniuk, Henryk Siwa, Pani sołtys Anita Becker.

Podczas zebrania które otworzył prezes OSP dh. Roman Renusz przedstawiono sprawozdania finansowe, z prac zarządu i komisji rewizyjnej oraz działań sekcji ratowniczo gaśniczej.

Z ważniejszych zadań jakie zrealizowano w okresie sprawozdawczym był remont zaplecza remizy strażackiej, remont dachu oraz modernizacja przyłącza kanalizacyjnego.
Każde z tych zadań oprócz dużego wkładu pracy członków straży wymagał również pozyskania środków finansowych. Ponad 2 tyś zł. w formie darowizny przekazali nasi strażacy wyjeżdżający do zdarzeń gaśniczo – ratowniczych, ci sami którzy swoimi umiejętnościami, wiedzą i własnym sprzętem budowlano transportowym przyczyniają się do utrzymania i remontu obiektu strażnicy.

Mimo iż cała działalność ochotniczych straży pożarnych polega na bezinteresownej pracy społecznej ich członków, są wobec nich wymagane wysokie i rygorystyczne standardy. Podczas systematycznych inspekcji przeprowadzanych przez zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych jednostkach sprawdzanych jest szereg elementów świadczących o sprawności i poziomie działania.

Najważniejszą części zebrania było przeprowadzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia. Głosowania odbyły się w sposób tajny i wyłoniły Zarząd w składzie:
Prezes Roman Renusz
Wiceprezes-naczelnik Jan Potrykus
Wiceprezes Tadeusz Kollek
Z-ca naczelnika Karol Jeka
Sekretarz Krzysztof Głombiowski
Skarbnik Jarosław Styn
Gospodarz Rafał Jeka
Członek zarządu Roman Tomasik
Członek zarządu Artur Borchmann

oraz Komisjię Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Andrzej Jeka
Wiceprzewodniczący Józef Rietz
Sekretarz Rafał Hincke

Poważniejszym zadaniem jakie przewijało się w sprawozdaniach i planach na bieżący rok do realizacji alej już przez nowo wybrane władze jest remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła.


Komentarze

brak komentarzy, dodaj jako pierwszy!

Zaproponuj własny komentarzhosting i administracja: Ibw.pl

Na skróty: Blog Zaproponuj wpis Wymiana linkami Dla Strażaka, Redaktora i Zarządu

©  2004 - 2024   strazak.net   Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

czwartek, 18 lipca 2024, 23:23, stoper:0,055s., sql:5