MDP Chłapowo

Redakcja 1 stycznia 2000 komentarze (0) zdjęcia (9)

Drużyna Pożarnicza została powołana za zgodą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 1997.
Celem jej istnienia jest propagowanie wśród młodzieży działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Do drużyny przyjmowane są dziewczęta i chłopcy w wieku od 12 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej.
O przyjęciu do drużyny decyduje Rada Drużyny. Decyzja ta podlega akceptacji Zarządu OSP.
Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania.


Ślubuję - ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Przyrzekam przestrzegać postanowień statutu OSP i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.


Komentarze

brak komentarzy, dodaj jako pierwszy!

Zaproponuj własny komentarzhosting i administracja: Ibw.pl

Na skróty: Blog Zaproponuj wpis Wymiana linkami Dla Strażaka, Redaktora i Zarządu

©  2004 - 2024   strazak.net   Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

czwartek, 18 lipca 2024, 21:22, stoper:0,012s., sql:5